Делегати ЈСО

Pasterova 2       pib - 102260526        mat.br.- 1779078


 

ПРEДСEДНИШTВO

  1. Oбрeнoвић Рaдмилa                         6. Ђурић Момир
  2. Вуjaклиja Прeдрaг                             7. 
  3. Кoругић Нeнaд                                   8. Радаковић Весна
  4. Mихaилoвић Mилoмир                      9 . 
  5. Joвaнoвић Брaнкa                        

ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Рбр ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ДЕЛЕГАТ - ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Службени моб.
1 Клинка за алергологију Карић Зорица  
2 Клинка за васкуларну хирургију Павловић Љубомир  
       
3 Клинка за гастроентерологију    
4 Клинка за гинекологију и акушерство    
       
       
       
5 Клинка за грудну хирургију    
6 Клинка за дерматовенерологију Јордановић Зорица  
7 Клинка за дигестивну хирургију    
       
8 Клинка за ендокринологију Лазовић Милутин  
9 Клинка за инфективне и тропске болести Јовановић Бранка  
    Лукић Љубинка  
10 Клинка за кардиологију Павловић Мира  
11 Клинка за кардиохирургију Јоњић Биљана  
12 Клинка за неурологију Вујаклија Предраг  
13 Клинка за неурохирургију Јањић Сретен  
    Перњаковић Моника  
14 Клинка за нефрологију    
15 Клинка за опекотине, пласт. и рек. хир. Новковић Милијана  
16 Клинка за ортопедску хирургију Ђурић Момир  
17 Клинка за Орл и Мфх Гарић Слађана  
18 Клинка за очне болести Мирковић Слободанка  
19 Клинка за психијатрију Рмуш Угљеша  
20 Клинка за пулмологију Теофиловић Душан  
21 Клинка за урологију Липовац Снезана  
22 Клинка за физикалну медицину Буђевљац Татјана  
23 Клинка за хематологију Димитријевић Гордана  
    Јовановић Весна  
24 Центар за анестезиологију Радаковић Весна  
25 Центар за медицинску биохемију Обреновић Радмила  
    Максић Небојша  
26 Центар за нуклеарну медицину    
27 Пејсмејкер центар    
28 Поликлиника    
       
29 Ургентни центар    
       
30 Центар за радиологију и маг.резонанцу    
31 Служба за економско финансијске послове Коругић Ненад  
32 Служба за микробиологију Матејић Љиљана  
    Станчић Драгана  
33 Служба соц.мед. и економије пословања    
34 Служба за правне послове    
35 Служба за техничке послове Михаиловић Миломир  
    Ђаниш Боривоје  
36 Служба за фармацеутску делатност Пејица Мирјан  
    Гајић Горан  
37 Управа и секретаријат Шарић Бранка