Надзорни одбор

У изради...

-Филиповић Јасмина-(финансијска служба-тел:)                          

-Јовановић Светлана-(финансијска служба-тел:)                         

-Пајић Славица-(ендокрина,поликлиника-тел:)