ЈСО-Делта осигурање

Сви чланови ЈСО КЦС којима се на платним листама налази ставка Озарје или МСИ или ДЕЛТА значи да су осигурани код Делта Генералиа осигурања и  за које се одбја  0,5% од плате(,а где постоји ссо и ссф ), што се уствари   и враћа  приликом одласка у пензију , а обрачунава се од 1997 год па навише.

Полиса осигурања обухвта више ставки које можете и видети на самом обрасцу

Поред обрасца увек је потребна и платна листа из периода када се случај десио да се види да се одбија осигурање.

За пензионере потребно је још и решење и листинг  из Немањине који се предају свом обрачунцу

За све друге случајеве потребна је адекватна документација која доказује да се тај случај десио и да је члан повезан са случајем

Код случаја смрт заједничког члана домаћинства поред умрлице потребно је имати и потврду о смрти или отпусну листу