ЈСО-Делта осигурање

Сви чланови ЈСО КЦС којима се на платним листама налази ставка Озарје осигурање 0,5% значи да су осигурани код  Генералиа осигурања и  за које се одбја  0,5% од плате(,а где постоји ссо и ссф ), што се уствари враћа један део  приликом одласка у пензију , а обрачунава се од 1997 год па навише.

Полиса осигурања обухвта више ставки које можете и видети на самом обрасцу Осигурања.

Поред обрасца увек је потребна и платна листа из периода када се случај десио да се види да се одбија осигурање.

За пензионере да би остварили повраћај, потребно је још и решење и листинг М4  из Немањине који се предају свом обрачунцу

За све друге случајеве потребна је адекватна документација која доказује да се тај случај десио и да је члан повезан са случајем

Код случаја смрт заједничког члана домаћинства поред умрлице потребно је имати и потврду о смрти или отпусну листу и фотокопије личних карата како би се видело заједничка адреса.

Ви сте овде: ЈСО Осигурања ЈСО-Делта осигурање