ДОГАЂАЈИ

26.СУСРЕТИ ЗДРАВЉА ОДРЖАНИ У БУДВИ ОД 12. ДО 18. ЈУНА

УЧЕСТВОВАЛО 1100 ЧЛАНОВА ИЗ СВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ.

https://youtu.be/pgkWm_Wd5uo

 

 

 Протест синдиката запослених у здравству 24.11.2011

П Р О Т Е С ТProtest9

Прeдстaвници Синдикaтa зaпoслeних у здрaвству и сoциjaлнoj зaштити Србиje oдржaли су 24.11.2011. пoлучaсoвни прoтeст испрeд Влaдe Србиje збoг спoрoсти у рeшaвaњу њихoвих зaхтeвa кojи сe тичу пoбoљшaњa мaтeриjaлнoг пoлoжaja прeдстaвникa тe струкe.

Опширније: ДОГАЂАЈИ

Ви сте овде: ЈСО Догађаји