Обрасци

 Образац  Опис / Напомена
 Пријава штете од последица несрећног случаја  За чланове ССО - ССФ
 Осигурање ДДОР - образац приговора  Приговор за обрачун накнаде из осигурања
 Допунско осигурање ДДОР - пријава осигураног случаја
 ОЗАРЈЕ пријава права из ССФ-а  За чланове ССО - ССФ
 ОЗАРЈЕ - потврда уплате ССФ  Потврда за наплату потпоре из ССФ-а
 Захтев за кредит  Одштампајте само страницу са називом Клинике где радите
 Захтев за материјалну помоћ  Одштампајте само страницу са називом Клинике где радите
 Захтев за угаљ
 Приступница ЈСО

 

Напомена: За преглед и штампање преузетих образаца потребан вам је читач .pdf датотека попут Adobe reader-a.

Ви сте овде: ЈСО Обрасци