Допунско ДДОР осигурање

ДДОР- допунско осигурање обухвата све чланове ЈСО КЦС

Ово осигурање се намирује тако што од 1% који се одбија за чланарину ЈСО КЦС синдикат одваја средства да би чланови имали могућност да добију оштету по уговореној табели за хирушке интервенције и теже болести.

ЛИСТА БОЛЕСТИ И ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Ви сте овде: ЈСО Осигурања Допунско ДДОР осигурање